รายละเอียดครุภัณฑ์จำหน่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน
ที่
หมายเลขครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์
1
050120460011
 ตู้ไม้สีโอ๊ค (ประตู 2 บาน)
2
050121460006
 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
3
050121460007
 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
4
050121460013
 ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก
5
050121460014
 ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก
6
050121460015
 ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก
7
050121460016
 ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก
8
050121460019
 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
9
050121460020
 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
10
050121460023
 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
11
050121460031
 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
12
050121460035
 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
13
050121460036
 ตู้เหล็ก 2 ลิ้นชัก
14
050121460059
 ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก
15
050121460054
 ตู้เหล็ก 2 ลิ้นชัก
16
050121460060
 ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก
17
050121460061
 ตู้เหล็ก 2 ลิ้นชัก
18
050118460003
 ชั้นไม้สีน้ำตาล (มีตู้) 2 ชั้น 3 ลิ้นชัก
19
050118460004
 ชั้นไม้สีน้ำตาล (มีตู้) 2 ชั้น 3 ลิ้นชัก
20
050118460005
 ชั้นไม้สีน้ำตาล (มีตู้) 2 ชั้น 3 ลิ้นชัก
21
050118460006
 ชั้นไม้สีน้ำตาล (มีตู้) 2 ชั้น 3 ลิ้นชัก
22
050134460001
 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
23
050113460001
 เก้าอี้ทำงานเบาะสีน้ำตาลมีที่วางแขน
24
050113460011
 เก้าอี้ทำงาน
25
050113460013
 เก้าอี้ทำงาน
26
050113460021
 เก้าอี้ทำงานเบาะสีดำล้อเลื่อนมีที่วางแขน
27
050113460012
 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนสีดำ
28
050102470016
 โต๊ะทำงาน ไทพัท โต๊ะมีกระจก
29
050102470018
 โต๊ะทำงาน ไทพัท โต๊ะมีกระจก
30
050102470029
 โต๊ะทำงาน ไทพัท โต๊ะมีกระจก
31
050102470033
 โต๊ะทำงาน ไทพัท โต๊ะมีกระจก
32
050102470038
 โต๊ะทำงาน ไทพัท โต๊ะมีกระจก
33
050102470040
 โต๊ะทำงาน ไทพัท โต๊ะมีกระจก
34
050102470043
 โต๊ะทำงาน ไทพัท โต๊ะมีกระจก
35
050102470058
 โต๊ะทำงาน ไทพัท โต๊ะมีกระจก
36
050102470060
 โต๊ะทำงาน ไทพัท โต๊ะมีกระจก
37
050113470058
 เก้าอี้ทำงานไทพัท
38
050105480029
 โต๊ะวางเครื่องคอมฯ
39
050510548003
 โต๊ะวางเครื่องคอมฯ
40
050114480014
 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย
41
050114480016
 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย
42
050114480017
 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย
43
050114480018
 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย
44
050114480019
 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย
45
050114480021
 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย
46
050116480011
 เก้าอี้ทำงาน
47
050116480012
 เก้าอี้ทำงาน
48
050116480014
 เก้าอี้ทำงาน
49
050116480018
 เก้าอี้ทำงาน
50
050116480019
 เก้าอี้ทำงาน
51
100000030860
 เครื่องปรับอากาศ TRANE
52
100000030863
 เครื่องปรับอากาศ TRANE
53
100420050327
 เครื่องโทรสาร PANASONIC รุ่น KX-FL701
54
100000455095
 ผ้าม่านปรับแสง
55
100420050339
 เก้าอี้ทำงานล้อ (พนักสูง)
56
100420050342
 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนสีดำ (พนักต่ำ)
57
100420050348
 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนสีดำ (พนักต่ำ)
58
100420050353
 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนสีดำ (พนักต่ำ)
59
100420050672
 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนสีดำ (พนักต่ำ)
60
100420050673
 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนสีดำ (พนักต่ำ)
61
100420050674
 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนสีดำ (พนักต่ำ)
62
050102460001
 โต๊ะไม้ทำงาน
63
050113470041
 เก้าอี้ทำงานสีเทา