[x] ปิด
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
8 ส.ค. 2557 เวลา 8.00 - 20.00 น.
การกรอกข้อมูล เพื่อใช้การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558

www.obecict.bopp.go.th
อ่านต่อ ...
กิจกรรมทั้งหมด
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. OBEC Mail e-filing Web Media
Download
 

คำค้น     จาก  
8 มี.ค. 2560  :  ทั่วไป
ศธ 04005/ว 197 เปลี่ยนแปลงรูปแบบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของ ศธ 04005/ว159
DOWNLOAD
[ views  1024 ]
7 มี.ค. 2560  :  ทั่วไป
Download หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว195 ชี้แจงเพิ่มเติมการจัดสรรคอมพ์ ปี 2560
บัญชีจัดสรรเพิ่มเติม
[ views  1292 ]
24 ก.พ. 2560  :  ทั่วไป
ศธ 04005/ว 159 ลว. 23 ก.พ. 60 การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
Download
[ views  1836 ]
23 ก.พ. 2560  :  ทั่วไป
Download รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด่วนที่สุด
[ views  742 ]
7 ก.พ. 2560  :  ทั่วไป
Download รายชื่อโรงเรียน ตามหนังสือ ศธ 04005/ว 101
รายชื่อโรงเรียน
[ views  1177 ]
27 ก.ค. 2559  :  ทั่วไป
Download บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์(DLIT) 2559 ศธ 04005/ว 464
ลงวันที่ 26 ก.ค. 2559
[ views  4017 ]
27 ก.ค. 2559  :  ทั่วไป
Download บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์(ทดแทน) 2559 ศธ 04005/ว 463
ลงวันที่ 26 ก.ค. 2559
[ views  3363 ]
4 ก.ค. 2559  :  ทั่วไป
Download แบบฟอร์มการขอรับเครื่องบริจาค บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
PDF
[ views  2396 ]
17 พ.ค. 2559  :  ทั่วไป
หนังสือที่ ศธ 04005/ว135 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แผนการดำเนินงานปรับเพิ่มไปสู่ IPv6
Download แผนฯ
[ views  2719 ]
3 พ.ค. 2559  :  ทั่วไป
ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 104 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 แนวปฏิบัติการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Download
[ views  3649 ]
29 เม.ย. 2559  :  ทั่วไป
การพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรมด้วย video training ระดับสูง ระหว่างวันที่ 3-7 พค 59
Download
[ views  2748 ]
29 เม.ย. 2559  :  เอกสาร คู่มือ
สรุปรายเขตการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ
ศธ 04005/ว119 ลว 20 เม.ย.2559
[ views  2139 ]
29 เม.ย. 2559  :  เอกสาร คู่มือ
Download การตั้งค่าอุปกรณ์คอนเฟอเรนซ์
Download
[ views  1679 ]
22 เม.ย. 2559  :  เอกสาร คู่มือ
Download หนังสือ ที่ ศธ 04005/ว121 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาสื่อ BBL Resource ประจำปีงบประมาณ 2559
BBL Resource corner (BRC)
[ views  5106 ]
22 เม.ย. 2559  :  เอกสาร คู่มือ
Download หนังสือ ที่ ศธ 04005/ว119 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 เรื่อง การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คอมพ์ ทดแทน 59
[ views  4075 ]
22 เม.ย. 2559  :  เอกสาร คู่มือ
Download หนังสือ ที่ ศธ 04005/ว118 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 เรื่อง การจัดสรรกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านสารสนเทศ
ศธ 04005/ว118 ลว 20 เม.ย. 2559
[ views  3785 ]
4 เม.ย. 2559  :  ทั่วไป
Download เอกสารแนบ การสำรวจข้อมูลการงานสื่อสารดาวเทียมและระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม ipstar ตามหนังสือ ศธ. 04005/ว.106 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
ipstar
[ views  1979 ]
18 ส.ค. 2558  :  ทั่วไป
คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
DLIT
[ views  4720 ]
14 ส.ค. 2558  :  ทั่วไป
การจัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์
ประถมฯ มัธยม
[ views  4247 ]
10 ส.ค. 2558  :  ทั่วไป
การซักซ้อมการจัดสรร งปม.ปี 2556 และ งปม.ปี 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
DLIT
[ views  2547 ]

หน้า 1/3
1 2 3

 
 

Download คู่มือการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Download File ประกอบการประชุม รร.แม็กซ์

การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) ประจำปี ๒๕๕๗

สรุปจำนวน สพท. ที่ส่ง SAR update 17 เมษา 57

Download บัญชีจัดสรรค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2557

ข้อมูลการจัดสรรโครงการระบบเครือข่ายของ สพฐ.

Download คู่มือ e-Office

คู่มือ การอบรมหลักสูตร ระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน

Download Presentation อ.โกศิลป

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 22-25 กรกฎาคม 2557

Download ทั้งหมด
 
 
www.obecmail.obec.go.th
 
    เช็คเมล obecmail  
    สมัครเมล obecmail  
    แจ้งปัญหาการใช้งาน  
 
e-filing.bopp.go.th
 
    เช็คหนังสือราชการ  
    แจ้งปัญหาการใช้งาน  
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
    บุคลากร  

20 <<  สิงหาคม 2560  >>
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 
ชื่อผู้ใช้
 :   
 
รหัสผ่าน
 :   
 
 ให้ระบบจำข้อมูล
 
 
  
 

    กลุ่มบริหารทั่วไป  
    กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
 
    กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร  ด้านเทคโนโลยี  
    กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสาน
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีี
 
    กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่าย
เทคโนโลยีี
 
    กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
    ครูบ้านนอกดอทคอม
  สหวิชาการดอทคอม
  โทรทัศน์ครู
  ครูไทยดอทอินโฟ
  โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์