[x] ปิด
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
8 ส.ค. 2557 เวลา 8.00 - 20.00 น.
การกรอกข้อมูล เพื่อใช้การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558

www.obecict.bopp.go.th
อ่านต่อ ...
กิจกรรมทั้งหมด
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. OBEC Mail e-filing Web Media
ระบบสมาชิก สทร.

  ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบ
username : 
 กรุุณาระบุ Username
  password : 
re-password : 
email : 
  

  รายละเอียดของสมาชิก

  ชื่อแสดงในระบบ : 

  เพศ :  ชาย   หญิง
  ชื่อ : 
  นามสกุล : 
รูปสมาชิก : 
Limit 50 kB, ขนาด 60x80 pixels
   
 

สิทธิที่สมาชิกพึงได้รับ
    สมาชิกสามารถตอบกระทู้และตั้งกระทู้ใหม่ ในกระดานข่าวได้
    สมาชิกมีสิทธิในการ download file ที่แนบได้
    และบริการเสริมอื่นๆ ที่ผู้เข้าชมทั่วไป ไม่สามารถใช้บริการได้
รายละเอียดต่างๆจะถูกส่งไปทางอีเมล ที่ท่านระบุ ดังนั้นกรุณาระบุตามความเป็นจริง
เนื่องจากเป็นระบบตอบกลับแบบอัตโนมัติข้อความที่ส่งไปอาจไม่พบใน Inbox ให้ตรวจสอบที่ Junk Mail
ขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาเพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเรา
                                      สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

   
   
 

Download คู่มือการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Download File ประกอบการประชุม รร.แม็กซ์

การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) ประจำปี ๒๕๕๗

สรุปจำนวน สพท. ที่ส่ง SAR update 17 เมษา 57

Download บัญชีจัดสรรค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2557

ข้อมูลการจัดสรรโครงการระบบเครือข่ายของ สพฐ.

Download คู่มือ e-Office

คู่มือ การอบรมหลักสูตร ระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน

Download Presentation อ.โกศิลป

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 22-25 กรกฎาคม 2557

Download ทั้งหมด
 
 
www.obecmail.obec.go.th
 
    เช็คเมล obecmail  
    สมัครเมล obecmail  
    แจ้งปัญหาการใช้งาน  
 
e-filing.bopp.go.th
 
    เช็คหนังสือราชการ  
    แจ้งปัญหาการใช้งาน  
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
    บุคลากร  

20 <<  สิงหาคม 2560  >>
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 
ชื่อผู้ใช้
 :   
 
รหัสผ่าน
 :   
 
 ให้ระบบจำข้อมูล
 
 
  
 

    กลุ่มบริหารทั่วไป  
    กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
 
    กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร  ด้านเทคโนโลยี  
    กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสาน
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีี
 
    กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่าย
เทคโนโลยีี
 
    กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
    ครูบ้านนอกดอทคอม
  สหวิชาการดอทคอม
  โทรทัศน์ครู
  ครูไทยดอทอินโฟ
  โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์