เบอร์ติดต่อศูนย์ ฉก.ชน สพฐ.
สำนักงาน 02-288-5599,02-288-5751-52
โทรสาร 02-282-6658 ,02-280-0837
E-mail :baannamjai@hotmail.com